مشهور در فیلم های :

(2016)
Chicago Med Claire Rhodes
(2016)
The Intern Emily
(2015)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (3)
2014 The Gift The Gift ( فیلم کوتاه )
 

2014 Tiny Things Tiny Things ( فیلم کوتاه )
 

2006 Overthrow the Totems Overthrow the Totems ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (38)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (38)

" معرفی Christina Brucato " بدون دیدگاه.

دیدگاه شما