مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (11)
1998 Le JAP, juge d Le JAP, juge d'application des peines ( سریال )
در نقش Boris Corton

1992 Around the World in Eighty Dreams Around the World in Eighty Dreams ( سریال )
در نقش Carlos

1991 Faux frère Faux frère ( فیلم داستانی )
در نقش Lucien

1986 La divine sieste de papa La divine sieste de papa ( سریال )
در نقش Le père

1979 I I've Got You, You've Got Me by the Chin Hairs ( فیلم )
در نقش Stéphane Larsen

1973 Feminine Feminine Feminine Feminine ( فیلم )
در نقش Roland

1972 The Swinger The Swinger ( فیلم )
در نقش Le patron du dancing

1971 Die Harte mit dem weichen Keks Die Harte mit dem weichen Keks ( فیلم )
در نقش Le gendarme

1971 Cry of the Cormoran Cry of the Cormoran ( فیلم )
در نقش Un homme de main de monsieur K.

1967 Les poneyttes Les poneyttes ( فیلم )
در نقش Oscar

1964 Friend of the Family Friend of the Family ( فیلم )
در نقش Le copain d'Alexa

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (64)
مخفی مخفی نمایش نمایش قطعه آرشیو (6)
مخفی مخفی نمایش نمایش موسیقی متن (1)

" معرفی Carlos " بدون دیدگاه.

دیدگاه شما