2000 Big Brother

رده سنی  |   |  واقعی  |  CBS  |  ساخت (USA)
5.4
IMDb Rate امتیاز:
     
IMDb Rate امتیاز: 5.4/10 از 8,950 نفر  
rotten Rate
rotten Rate 100% امتیاز کاربران: 5/5 از 3 نفر
rotten Rate 0% امتیاز: N/10 از 1 منتقد   0 1
مناسب برای دانلود : بد
No consensus yet.

"برادر بزرگ" یک برنامه تلویزیونی در ژانر تلویزیون واقع‌نما می باشد که در هر دوره شرکت کنندگان به مدت سه ماه در خانهٔ برادر بزرگ زندگی می‌کنند. ساکنین خانه به دنیای بیرون دسترسی نداشته و در تمام مدت توسط دوربینهای مدار بسته تمام حرکت آنها ضبط و بیشتر اوقات بصورت…

روز پخش :

پنج شنبه ها

آخرین قسمت :

1 روز و 10 ساعت پیش (S20E39 : Head of Household (15))

قسمت بعدی :

1 روز و 15 ساعت دیگر (S20E40 : Season 20 Finale)
لینک های دانلود موجود
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 20
683 MBhttpX264SD / MKV / TBS
959 MBhttpX264720p / MKV / TBS
315 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
203 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
1 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
527 MBhttpX2641080p / 500MB / MKV / TBS
173 MBhttpX264480p / MKV / TBS
686 MBhttpX264SD / MKV / TBS
961 MBhttpX264720p / MKV / TBS
315 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
203 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
1 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
528 MBhttpX2641080p / 500MB / MKV / TBS
173 MBhttpX264480p / MKV / TBS
251 MBhttpX264SD / MKV / HDTV / [NY2]
979 MBhttpX264720p / MKV / TBS
320 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
206 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
1 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
537 MBhttpX2641080p / 500MB / MKV / TBS
176 MBhttpX264480p / MKV / TBS
697 MBhttpX264SD / MKV / TBS
979 MBhttpX264720p / MKV / TBS
321 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
207 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
1 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
538 MBhttpX2641080p / 500MB / MKV / TBS
177 MBhttpX264480p / MKV / TBS
695 MBhttpX264SD / MKV / TBS
975 MBhttpX264720p / MKV / TBS
320 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
206 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
1 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
536 MBhttpX2641080p / 500MB / MKV / TBS
176 MBhttpX264480p / MKV / TBS
695 MBhttpX264SD / MKV / TBS
976 MBhttpX264720p / MKV / TBS
1 GBhttpX264720p / MKV / WEB-DL / KINGS
320 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
206 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
1 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
536 MBhttpX2641080p / 500MB / MKV / TBS
176 MBhttpX264480p / MKV / TBS
697 MBhttpX264SD / MKV / TBS
979 MBhttpX264720p / MKV / TBS
1 GBhttpX264720p / MKV / WEB-DL / KINGS
320 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
206 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
1 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
537 MBhttpX2641080p / 500MB / MKV / TBS
176 MBhttpX264480p / MKV / TBS
699 MBhttpX264SD / MKV / TBS
982 MBhttpX264720p / MKV / TBS
1 GBhttpX264720p / MKV / WEB-DL / KINGS
322 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
207 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
1 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
539 MBhttpX2641080p / 500MB / MKV / TBS
177 MBhttpX264480p / MKV / TBS
694 MBhttpX264SD / MKV / TBS
975 MBhttpX264720p / MKV / TBS
1 GBhttpX264720p / MKV / WEB-DL / KINGS
319 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
206 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
1 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
535 MBhttpX2641080p / 500MB / MKV / TBS
176 MBhttpX264480p / MKV / TBS
697 MBhttpX264SD / MKV / TBS
979 MBhttpX264720p / MKV / TBS
1 GBhttpX264720p / MKV / WEB-DL / KINGS
320 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
206 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
1 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
537 MBhttpX2641080p / 500MB / MKV / TBS
176 MBhttpX264480p / MKV / TBS
699 MBhttpX264SD / MKV / TBS
981 MBhttpX264720p / MKV / TBS
1 GBhttpX264720p / MKV / WEB-DL / KINGS
321 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
207 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
1 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
538 MBhttpX2641080p / 500MB / MKV / TBS
177 MBhttpX264480p / MKV / TBS
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 19
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 18
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 17
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 16
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 15
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 14
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 13
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 12
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 11
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 10
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 9
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 8
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 7
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 6
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 5
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 4
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 3
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 2
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 1

" دانلود سریال Big Brother Us " بدون دیدگاه.

دیدگاه شما